Tôi Phong Cách

Mới nhất

Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng không thể thiếu với mỗi người. Trong thời buổi bây giờ ngoài việc thuyết trình bằng tiếng Việt trước đám đông. Thì cũng không ít người cần thuyết trình bằng tiếng Anh trước đám đông. Việc thuyết trình tiếng Việt sao cho hay và ấn

8 bước để có kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Không ai sinh ra đã ngay lập tức có kỹ năng thuyết trình hiệu quả! Rèn luyện theo 8 bước sau sẽ giúp bạn thành công trong những dịp nói trước công chúng. Các phong cách lãnh đạo cơ bản của nhà quản trị Kỹ năng thuyết trình trước đám đông Xây dựng uy tín

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Với hầu hết các nhóm công việc hiện đại, thì bất cứ khi nào chúng ta mong muốn trình bày kế hoạch, ý kiến cá nhân trước đám đông, kỹ năng thuyết trình cũng là một kỹ năng mấu chốt cần có. Thuyết trình không còn là “trình bày, thuyết minh”, mà đã trở thành