Thông tin thực tế quan trọng về an toàn thuốc Glyphosate trừ cỏ

Thuốc Glyphosate là một trong những sản phẩm nông nghiệp được nghiên cứu sâu rộng nhất trên thị trường. Đã có rất nhiều cơ quan y tế và pháp chế trên thế giới thực hiện các chương trình đánh giá rủi ro tỉ mỉ về thuốc trừ cỏ glyphosate và tất cả những cơ quan này đều có kết luận rằng glyphosate là an toàn khi được sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn mác.

Thuốc trừ cỏ Glyphosate được đăng ký sử dụng trên 160 quốc gia trên thế giới.
Thuốc trừ cỏ Glyphosate được đăng ký sử dụng trên 160 quốc gia trên thế giới.

Thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát chặt chẽ và là sản phẩm được đánh giá một cách thận trọng. Việc đánh giá, đăng ký thuốc bảo vệ thực vật thuộc về trách nhiệm và thẩm quyền của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ và các cơ quan pháp chế tương tự trên thế giới.

Glyphosate không phải là chất gây ung thư. Các cơ quan pháp chế trên thế giới đã tiến hành đánh giá tất cả các thông tin dữ liệu công bố về glyphosate và không có cơ quan pháp chế nào trên thế giới cho rằng glyphosate là chất gây ung thư. Năm 2013, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) cho biết glyphosate không thể gây nguy cơ ung thư ở người” và EPA phân loại glyphosate vào nhóm thuận lợi nhất về chất gây ung thư.

Đầu năm 2015, Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC) đã tiến hành đánh giá chọn lọc và giải thích các dữ liệu để phân loại glyphosate vào nhóm “chất có khả năng gây ung thư”. Việc phân loại này không trùng với kết luận của các cơ quan pháp chế trên thế giới cũng như các phát hiện trong 3 chương trình khác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 3 chương trình này cũng tiến hành đánh giá glyphosate và không tìm ra bằng chứng về chất gây ung thư hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

IARC cũng có sự phân loại tương tự đối với những nhóm nghề nghiệp như là nhóm công việc cắt tóc hoặc làm việc ca đêm.

Trong một tuyên bố báo cáo đầu năm nay, EPA cho biết gần đây họ đã đánh giá 55 nghiên cứu dịch tễ học về glyphosate. Theo một tuyên bố của EPA với truyền thông ngay sau khi IARC đưa ra sự phân loại của mình: “Đánh giá của chúng tôi kết luận rằng bản thân nghiên cứu này không đưa ra được bằng chứng cho thấy glyphosate sẽ gây ung thư và không có gì đảm bảo cho bất kỳ thay đổi nào trong việc phân loại ung thư của EPA đối với glyphosate.”

  • Chia sẻ:

Bình luận

[fbcomments]